Branże

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

W procesie formowania wtryskowego, termoformowania, wyrobów z blachy, tłoczenia czy wytłaczania – koszty narzędzi zwykle stanowią znaczną część inwestycji i mają znaczący wpływ na rentowność produkcji. W większości procesów w przemyśle tworzyw sztucznych kluczową rolę odgrywa stała kontrola temperatury formy lub strefowa kontrola temperatury.

Dzieje się tak, ponieważ podnoszą one jakość produktu i zapewniają stałą dokładność wymiarową. Procesy produkcyjne stają się bardziej stabilne, co ma pozytywny wpływ na efektywność systemów.

Odlewnictwo ciśnieniowe metali nieżelaznych

Przy produkcji części odlewniczych z aluminium, cynku i magnezu kontrolowanie procesów termicznych w formie ma kluczowe znaczenie dla wydajności procesu. Stabilny bilans cieplny i redukcja temperatury szczytowej na powierzchni formy zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu formy, np. od pęknięć naprężeniowych, a także znacznie zwiększa jego żywotność. Wysoki współczynnik odrzutów przy odlewach ciśnieniowych jest zwykle wynikiem nieodpowiedniej kontroli temperatury matrycy.

Przemysł chemiczno-farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym / chemicznym ważna jest zoptymalizowana pod kątem aplikacji kontrola temperatury komponentów instalacji, reaktorów, dwuściennych zbiorników, wytłaczarek i podobnie złożonych obiektów. Cel ten jest często osiągany za pomocą kosztownych projektów specjalnych, takich jak systemy parowe. Ale nie musi tak być.

Nasze rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego i chemicznego mogą być dostosowane do indywidualnych wymogów. Standardowo nasze urządzenia wyposażone są w ochronę przeciwwybuchową, dostosowane do precyzyjnego sterowania, gotowe do dynamicznej zmiany temperatury oraz do kontroli rampy.

Przemysł spożywczy

Wyzwania w produkcji żywności są podobne do tych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Dodatkowo należy brać pod uwagę specyficzne właściwości samej żywności, takie jak krystalizacja czekolady. W tych procesach kontrola temperatury decyduje o sukcesie lub niepowodzeniu produkcji. Jednak nie trzeba uciekać się do drogich rozwiązań specjalnych.

Nasze standardowe aplikacje można dostosować do wymagań produkcyjnych, ponieważ funkcje takie jak wyjątkowa dokładność sterowania, natychmiastowe reagowanie na zmiany temperatury lub sterowanie rampą są wbudowane w standardzie.

Przemysł drzewny

W ramach przemysłowego przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych na włókna i panele drewniane, do kontroli temperatury stref kalibracyjnych, linii wytłaczania lub obiektów laboratoryjnych stosuje się układy kontroli temperatury wody i oleju. Kontrola temperatury ma istotny wpływ na wydajność przetwarzania i jakość produktu również w tej branży. Dzięki inteligentnemu rozwiązaniu do kontroli temperatury możesz zapobiec przegrzaniu formy i uszkodzeniu produktów.

Przemysł tekstylny

W przemyśle tekstylnym siatki z tkaniny są łączone z innymi materiałami przy użyciu wałka. Ze względu na róznorodnośc włókien tekstylnych proces ten wymaga skrupulatnej kontroli temperatury, Jest to jedyny sposób, w jaki można osiągnąć pożądaną funkcję laminatu tekstylnego poprzez klejenie lub zgrzewanie. Nasze termostaty spełniają te wymagania.

Przemysł poligraficzny

Osiągnięcie pierwszorzędnych wyników w procesach produkcyjnych przemysłu poligraficznego wymaga doskonałych środków kontroli temperatury – co oznacza wysokowydajne i bezawaryjne jednostki regulacji temperatury. Stała kontrola temperatury jest również istotnym czynnikiem sukcesu w tej branży. Nasze jednostki kontroli temperatury są zintegrowane z systemami produkcyjnymi poprzez interfejs cyfrowy po stronie sterowania. W przypadku zmiany formy drukarskiej, odpowiednie ustawienia sterownika temperatury są ładowane automatycznie.